Bevezető

KKETTKK-56P-04-0823
„1956-os tanúk beszámolói interaktív honlapon”

A Club Dynamic Egyesület célja az „1956-os tanúk beszámolói interaktív honlapon” című projekt megvalósításával a történelmi emlékezet életben tartása, a méltó megemlékezés az 1956-os forradalomra.

Honlapunk azért különleges, mert a forradalom valódi arcát kívánja megmutatni a maga egyszerűségében és nyerseségében, ami egyben az igazi értékét is adja a történteknek. Mert 56 nem a hősök forradalma volt, hanem a nép, mindenki forradalma. Ezért olyan még élő tanúkat szólaltatunk meg, akik hétköznapi életet éltek, októbernek nem is feltétlenül voltak aktív részesei a budapesti eseményeknek, de kétségtelenül jelen voltak és érzékelték, utólag felismerték a történtek súlyát és ma hozzájárulnak a hősök emlékezetéhez, az ország történelemszemléletéhez. Olyan életperceket hallgathatunk végig, amelyek egy-egy személyiség belső világát mutatják meg, egy egyszerű ember számára sorsfordító pillanat átélői lehetünk. Mert semmi sem lehet ugyan olyan, mint azelőtt volt.

Vidékiek, határon túli magyarok, lányok, asszonyok, férfiak és fiúk mondják el milyen személyes élményeik vannak, ők hogyan emlékeznek, és szerintük hogyan érdemes megőriznünk a múltunknak ezt a kiemelt részletét. Mert büszkének kell lennünk a saját történetünkre, és mert ma már van lehetőségünk arra, hogy elmondjuk mi történt, hogy történt ezeken a napokon.

Fontos cél, hogy az interjúk nyomán a hallgató is úgy érezze rá is hatással van 56, még ha akkor meg sem született. Egyesületünk sok fiatal és aktív embert ér el, akik számára fontos a tradíció, a sport és a magyar értékek. Projektünk segítségével szeretnénk elérni a fiatalokat, hogy méltó példaképeket, hétköznapi, elérhető és tisztelendő nagyságokat válasszanak maguknak példaképül.